KIKV1005 Writing Non-Fiction (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu. Tietotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
• tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
• kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
• tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Study materials

- Journalistin ohjeet. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
- Reilun somen säännöt. http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
- Tietokirjailijan eettiset ohjeet. https://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/eettiset-ohjeet/

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Literature

  • Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.; ISBN: 978-951-914-069-8
  • Raevaara, T. 2016. Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 978-951-768-546-7
  • Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.; ISBN: 978-952-268-022-8
  • Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE.; ISBN: 978-951-558-252-2
  • Svinhufvud, K. 2013. Verkkoon kirjoittaminen. Teoksessa Strellman, U. & Vaattovaara, J. Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 190–212.; ISBN: 978-952-495-263-7
  • Hiidenmaa, P. 2017. T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 9–76.; ISBN: 978-951-906-287-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching