KIKV1004 Poetry (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu. Runotekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä runous osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
• tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
• hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
• kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin
• tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Study materials

- Lummaa, Karoliina. 2016. Runouden lukemisesta muuttuvassa ilmastossa. Tuli & Savu, nro 83.

Literature

  • Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas.; ISBN: 978-952-550-052-3
  • Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas.; ISBN: 978-952-550-020-2
  • Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III. Turku: Savukeidas.; ISBN: 978-952-268-104-1
  • Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.; ISBN: 951-027-401-1
  • Hökkä, T. (toim.) 2000. Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Helsinki: SKS.; ISBN: 951-746-173-9
  • Rilke, R. M. 1993. Kirjeitä nuorelle runoilijalle. Helsinki: Tai-teos.; ISBN: 951-967-270-2
  • Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 978-951-768-205-3
  • Lummaa, Karoliina. 2014. Antroposeeni ja objektien ekologia. Ihmisen luontosuhde humanismin jälkeen. Teoksessa Lummaa & Rojola (toim.) Posthumanismi. Turku: Eetos.; ISBN: 978-952-679-666-6
  • Parkko, T. 2011. Kirjoita runo. Helsinki: Avain.; ISBN: 978-951-692-760-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching