KIKA407 Long-term Writing Process and Genres A (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tekstikokonaisuuden suunnittelu ja genreen oppiminen.

Suoritustavat

Kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• soveltaa valitsemansa genren piirteitä omassa tekstikokonaisuudessaan
• työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti
• hankkia vertaispalautetta
• suunnitella ja laittaa alulle laajan tekstikokonaisuuden.

Literature

  • Sharples, M. 1999. How we write. Lontoo & New York: Routledge.; ISBN: 978-020-327-273-2
  • Elbow, P. 2012. Vernacular eloquence: what speech can bring to writing. Oxford University Press.; ISBN: 978-019-978-277-2
  • Lyytikäinen, P. 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa Lyytikäinen, Nummi & Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, 7–23.; ISBN: 951-746-677-3
  • Huhtala, L. 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa Hypén, Kaisa (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 67–84.; ISBN: 951-692-620-7
  • Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.; ISBN: 978-951-884-559-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching