KEMS701 Experimental Chemistry in School (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kouluopetukseen soveltuvia laboratoriotöitä, esim. demonstraatioita, elintarvike-, sähkö- ja mikrokemian töitä. Tieto- ja viestintätekniikkaan (iPad, mittausautomaatiolaitteet) tutustuminen kemian kokeellisen opetuksen apuna. Työohjeen ja työselostuksen laatiminen. Oppimistehtävät. Työturvallisuusluento. Valitun kouluopetukseen soveltuvan laboratoriotyön ohjaaminen kemian laitoksella vierailevalle oppilasryhmälle.
Luento koululaboratoriosta ja työturvallisuudesta 2 h. Laboratoriotyöt pienryhmässä yht. 44 h (11 x 4 h), laboratorioryhmät 4 h/viikko.

Suoritustavat

Laboratoriotyöt pienryhmissä.

Arviointiperusteet

Läsnäolo kurssin opetuksessa. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Hyväksytty: Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Learning outcomes

Tutustua kokeelliseen työskentelyyn kemian oppimisen ja opetuksen näkökulmasta. Suunnitella laboratoriotyö ja –työohje. Harjaantua kemian kokeellisten laboratoriotöiden ohjaamisessa.

Additional information

Ajoitus: 1. ja 2. periodi

Description of prerequisites

Kemian perusopinnot

Study materials

Jaetaan tapaamisissa. Osin kirja Eilks, I., Hofstein, A. (eds.): Teaching Chemistry – A Studybook: A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers, SensePublishers, Rotterdam, 2013. E-kirja https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1289970

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching