KEMA224 Physical Chemistry 1 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Completion methods

Final exam

Learning outcomes

Kurssin suorittanut opiskelija osaa (i) tulkita fysikaalisia prosesseja klassisen termodynamiikan käsitteillä, (ii) arvioida reaktio-olosuhteiden vaikutuksia kemialliseen tasapainoon, (iii) määrittää kvantitatiivisesti kemiallisten systeemien energetiikkaa soveltamalla lämpöopin lakeja, ja (iv) käsitellä olomuotojen muutoksia teoreettisesti sekä muodostaa faasidiagrammeja.

Additional information

Description of prerequisites

KEMP111-112, suositellaan Calculus 1 ja 2 (MATP211-212) tai vastaavat matemaattiset valmiudet.

Study materials

Atkins' Physical Chemistry, Eds. 7.-10.

Literature

  • P. Atkins ja J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 7.-10. painos.; ISBN: 978-0-19-969740-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching