KAOA1260 Economics of Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oikeustaloustiede.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloustieteellisen ajattelun käyttöä oikeudellisessa sääntelyssä, argumentoinnissa ja ratkaisutoiminnassa.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Määttä, K. 2016. Oikeustaloustieteen perusteet. Talentum.
Timonen, P. 2000. Corporate Governance.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA260

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching