KAOA1220 European Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään Euroopan Unionin oikeudellisia perusteita, instituutiota, oikeudellista sääntelyä ja sen merkitystä kotimaiseen
lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla perehdytään keskeisimpiin sisämarkkina- ja kilpailuoikeuden osa-alueisiin.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• käyttää itsenäisesti eurooppaoikeudellisia lähteitä ja tunnistaa eurooppaoikeudellisen liitynnän käytännön oikeudellisissa ongelmissa
• hahmottaa EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän toiminnan eurooppaoikeudellisessa kontekstissaan

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA220
Kirjallisuus Raitio, J. Euroopan unionin oikeus 2016

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching