KAOA1200 Investors Communicators (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkemmin arvopaperimarkkinoiden sijoittajaviestinnän sääntelyyn kirjallisuutta lukemalla.

Suoritustavat

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa pörssiyhtiön tiedottamista, tiedotustrategioita ja sijoitustuotteiden markkinointia.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet, KAOA1190 Arvopaperimarkkinaoikeus

Study materials

Hoppu, K. 2004. Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely. WSOY Lakitieto.
Huovinen, S. 2004. Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja TAI
Häyrynen, J. 2006. Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö, Suomalainen lakimiesyhdistys.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA200

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching