KAOA1150 Corporate Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto
- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit
- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös
- varojen jakaminen
- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa osakeyhtiölain yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Mähönen, J & Villa, S. 2006. Osakeyhtiö II Pääomarakenne ja rahoitus
Savela, A 2006. Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. painos.
Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA250

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching