KAOA1130 Debt Collection and Insolvency Proceedings (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Saatavien perintä, ulosotto, oikeudenkäyntimenettely,
konkurssi, takaisinsaanti ja yksityishenkilön sekä yrityksen velkajärjestely.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
• tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
• tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
• tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching