JSBY1170 Empirical Methods Workshop (0 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2018-2019, 2019-2020

Description

SISÄLTÖ

Menetelmäklinikka on suunnattu taloustieteen opinnäytetöitä (kandi ja pro gradu) tekeville opiskelijoille. Klinikka tarjoaa ohjausta ekonometristen ohjelmistojen käyt-töön (mm. Stata, R, Matlab).

SUORITUSTAVAT

Ohjaukset

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on ohjata ja edistää taloustieteen opinnäytetöiden (kandi ja pro gradu) empiiristä mallinnusta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching