JSBP9140 Basics of Entrepreneurship (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Päätös tulla yrittäjäksi
- Johdatus yrittäjyyteen
Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
- Liiketoimintamahdollisuuksien luominen
- Esitutkimus
- Toimiala-analyysi
- Liiketoimintasuunnitelma
Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
- Tiimin rakentaminen
- Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
- Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
- Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
- Rahoituksen saaminen
Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
- Markkinointi
- VC-toiminnan ymmärtäminen
- IPR:t
- Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
- Kasvun strategiat
- Operaatiomuodot

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Kurssin aikana opiskelija muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.
- tunnistaa liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

Description of prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Study materials

Opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching