JSBA7230 No Agenda Club (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vain työelämää - No Agenda Club on suunnattu itsensä kehittämisestä innostuneille ja motivoituneille opiskelijoille. Clubilla ei ole ennakkoon määrättyä agendaa, vaan agenda luodaan osallistujien toiveiden pohjalta. Tärkeinä periaatteina clubilla ovat kiireettömyys, hyvät keskustelut ja oman tulevaisuuden pohtiminen.

Tapaamiskerrat (viisi kertaa, á 3 tuntia) muodostavat sekä yksilön että ryhmän yhteisen oppimisen prosessin. Siksi läsnäolo kaikilla tapaamiskerroilla on tärkeää. No Agenda clubin sisällöt nousevat osallistujien kiinnostuksen pohjalta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla rakennetaan tulevien tapaamiskertojen sisällöt yhdessä.

Mahdollisesti käsiteltäviä teemoja ovat:
• Me ollaan kaikki johtajia - Itsensä johtaminen ja ajanhallinnan taidot
• Johtajana tulevaisuuden työelämässä - Mitä taitoja tarvitsen?
• Unelmia etsimässä - Mistä koostuu minun unelmien työkulttuuri?

Clubin isännöinnistä vastaa Matti Hirvanen, joka toimii organisaation kehittäjänä Humap Oy:ssä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi 3. ja 4. jakso

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee itsensä johtamisen työkaluja ja taitoja
• hahmottaa selkeämmin tulevaisuuden tavoitteita ja unelmia
• ymmärtää hyvän keskustelun ja vuorovaikutuksen taitoja ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Description of prerequisites

Perus- ja aineopinnot

Study materials

Opetussuunnitelmassa määritelty materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching