JSBA7210 Mentoring (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen ammattilaisena ja ihmisenä ja sen perustana ovat aina aktorin tarpeet ja toiveet. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä. Mentorointi on yksi ammatillisen kehittymisen muodoista. Mentoroinnin toteuttamisesta vastaa Suomen Ekonomit.

Suoritustavat

Suomen Ekonomien mentorointiohjelmaan osallistuminen; oppimispäiväkirja

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa asiantuntijana
• osaa arvioida omaa kehittymistään asiantuntijana.

Description of prerequisites

3.-4. vuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching