JOUA1023 Video Journalism, Competence-based Performance (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin ja muotoihin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
- osaa toimittaa, kuvata, äänittää ja editoida verkkovideon
- osaa tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja tekemisen
- hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching