JOUA1021 News Journalism, Competence-based Performance (4–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään uutisjournalismiin, journalistiseen työprosessiin ja uutisjournalismin muotokieleen eri julkaisualustoilla, painottuen lehti- ja verkkojournalismiin.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä uutisen välinekohtaiset erityispiirteet
- osaa kirjoittaa uutisen sekä hallitsee siihen liittyvän journalistisen työprosessin eri vaiheet uutisen ideoinnista lähdekriittiseen tiedon hankintaan ja esittämiseen
- tuntee uutiskriteerit sekä niiden merkityksen uutistyötä määrittävänä tekijänä
- hallitsee sanomalehden taiton tabloidi-formaatissa sekä kuvajournalismin perusteet
- ymmärtää uutisjournalismin merkityksen suomalaisen yhteiskunnan ja muun maailman tulkitsevana kuvaajana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching