JOUA005 Practical Training (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittajaharjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden harjoittelu journalistisissa tehtävissä lehti-, verkko- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutistoimistossa tai näiden yhdistelmässä.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija
- osaa soveltaa, testata ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja journalistisia valmiuksia toimitusympäristössä.
- tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä sekä journalistisen työn organisointia
- verkostoituu ja kehittää yhteyksiään työelämään
- osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan, journalistista työskentelyään sekä journalismin yhteiskunnallista vaikutusta

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. - 3. kesä (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. - 2. kesä)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching