ITKY125 Kick-start to Studies (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso sisältää/tarjoaa: kannustavan ja motivoivan vertaisryhmän, jossa saa palautetta omasta työskentelystä ja jossa voi halutessa keskustella opintojen ja muun elämän yhteensovittamisen kysymyksistä ohjausta ryhmä- ja yksilötasolla

Suoritustavat

Aktiivinen osalllistuminen lähiopetukseen ja kurssilla annetut tehtävät. Ensimmäinen tapaaminen on kaikille pakollinen. Yhdestä tapaamiskerrasta on mahdollista olla pois, mutta poissaolo korvataan kirjallisella tehtävällä. Lähiopetuksen lisäksi kurssin aikana kirjoitetaan kurssipäiväkirjaa. Kurssin aikana käydään myös vähintään yksi henkilökohtainen ohjauskeskuskustelu kurssin opettajien kanssa.
Mahdollisista työskentelysessioista sovitaan ryhmän kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on edistää ratkaisevasti opiskelijan kanditutkielmien etenemistä tarjoamalla erilaisia työkaluja ja tukea sen kirjoittamiseen.

Description of prerequisites

Keskeneräinen kandidaatin tutkielma (TJTA302) Tutkimussuunnitelma laadittuna seminaarissa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching