ITKY123 Experts Working Skills (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:

- Miten erottautua työmarkkinoilla
- Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
- Miten neuvottelen palkkani
- Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
- Työelämän joustot ja mahdollisuudet
- Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa
- Millainen olen ryhmässä

Opetusmuodot:
Luento-opetus, harjoitustyöt

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä.

Suoritustavat

Vaadittavat opintosuoritukset:

Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen, osallistuminen lähiopetukseen

Luentopäiväkirja

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävässä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään, millainen itse on ryhmässä.

Description of prerequisites

Ennakkotehtävä ja -materiaalit toimitetaan myöhemmin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching