ITKA204 Databases and Basics of Data Control (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Content

Basically every information system uses at least one database. The course topics on databases, data management and database management systems are addressed through different data models, especially ER-model and relational model. During the course the students will learn practical skills: database requirements analysis, design through normalization theory and development through SQL. The course also addresses the business aspects related to databases through data warehousing and examines the software architecture behind a database management system. Modern database techniques such as database distribution and 2010s data models are also discussed.

Completion methods

In addition to the final exam, the course consists of weekly lectures and demonstrations.

The amount of work is 133 hours:
- Lectures 34h
- Demonstrations 54h
- Preparing for and taking the exam 45h

Assessment details

Exam.The student possesses sufficient (1), satisfactory (2), good (3), very good (4) or excellent (5) knowledge on subjects stated in the course learning outcomes and has demonstrated this knowledge in the exam. Otherwise the student has failed the course.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.

Description of prerequisites

Before enrolling in the course the student has completed basic IT studies and has at least basic knowledge of software, hardware and conceptual modeling, e.g., UML. Programming skills and knowledge on the object oriented programming paradigm are strongly recommended. Before enrolling on the course the student understands the concept of class diagram and knows how to create it, understands the basics of hardware, such as CPU, memory, disk and knows the basics of set theory.

Literature

  • Elmasri R. & Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley.
  • McCreary, D. & Kelly, A. Making Sense of NoSQL, Manning.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching