HYTS2100 Recognizing and marketing professional competence (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oman asiantuntijaosaamisen tunnistamisen menetelmät. Oman osaamisen esittäminen eri mediamuotoja hyödyntäen ja eri kohderyhmille.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työelämätaitona
- osaa markkinoida osaamistaan

Study materials

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching