HYTP1200 Web Development (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Verkkosivuston suunnittelu, laatiminen ja julkaisu. HTML- ja CSS-kielet, verkkosivueditorin käyttö. Verkkosivujen käytettävyyden perusteet.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee verkkojulkaisun prosessin
- tuntee HTML- ja CSS-kielten perusteet
- osaa suunnittella verkkosivuston rakenteen ja ulkoasun
- osaa laatia verkkosivut käyttäen verkkosivueditoria
- osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa

Study materials

Verkko-oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching