HYTP1150 Information visualization (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Graafisen suunnittelun perusteita: sommittelu, värien käyttö, typografia. Tiedon esittäminen visuaalisesti esimerkiksi posterin tai visuaalisen CV:n muodossa. Jonkin grafiikkaohjelmiston peruskäyttö.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisen suunnittelun perusteita
- hallitsee jonkin grafiikkaohjelmiston käytön perusteet
- osaa esitellä omaa asiantuntemusaluettaan tai osaamistaan visuaalisesti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching