HTKA114 Game Project (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään pelisuunnittelun eri osa-alueisiin ja suunnitellaan monitieteisissä projektiryhmissä digitaalinen peli, josta toteutetaan vähintään pelattava prototyyppi. Toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti pelisuunnitelman tarpeiden ja osallistujien osaamisen mukaan.

Suoritustavat

Luennot ja projektityö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee pelikehityksen prosessin ja pelikehityksen osa-alueita
- hallitsee jonkin pelikehityksen osa-alueen työvälineitä
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching