HISS011 Philosophy of History (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historianfilosofian keskeisiin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa jäsentää historianfilosofian kehityslinjat antiikista nykypäivään
- hallitsee historianfilosofian klassikoiden käsitteet ja pystyy analysoimaan niitä spekulatiivisesta tieteelliseen historiankäsitykseen
- ymmärtää historianfilosofian vaikutuksen historiankirjoitukseen.

Literature

  • Megill, Allan, Historical Knowledge, historical error: a contemporary guide to practice (2007)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching