FYSP1082 Laboratory Work in Basic Studies 2 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksojen Sähköopin perusteet ja Sähkömagnetismin perusteet aihepiireihin liittyviä mittaustekniikoita; Mittausten suunnittelua, toteutusta ja dokumentointia; Mittaustulosten keräämistä, esittämistä graafisesti ja luotettavuuden arviointia; Kokeellisen tutkimuksen raportointia.

Suoritustavat

Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet, laboratoriotyö, kirjalliset työt (mittaussuunnitelmat, mittauspöytäkirjat, työselostukset).

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. kirjalliset työt). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa laatia ja tulkita kytkentäkaavioita ja käyttää sähkösuureiden mittaamiseen tarkoitettuja mittalaitteita.

Additional information

Ajankohta kevät- ja kesälukukausi.

Description of prerequisites

Esitietovaatimuksena opiskelijan tulee osata opintojaksolla Perusopintojen laboratoriotyöt I opitut mittauksen suunnitteluun ja toteutukseen, tieteellisen tekstin tuottamiseen, mittauspöytäkirjan kirjoittamiseen ja työn dokumentointiin liittyvät asiat.

Study materials

Laboratoriotöiden työohjeet.

Literature

  • Olli Aumala. Mittaustekniikan perusteet. 13. painos. ISBN: 978-9516723214. Helsinki: Otatieto, 2006.; ISBN: 978-9516723214
  • John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. 2. painos. ISBN: 978-0-935702-42-3. Sausalito, California: University Science Books, 1997.; ISBN: 978-0-935702-42-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching