FYSP1010 Introduction to Mechanics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Liikkeen ja voimien kuvaaminen vektoreilla; Newtonin lait; Liikemäärän ja pyörimismäärän periaatteet; Energiaperiaate; Newtonin gravitaatiolaki.

Suoritustavat

Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet, harjoitustehtävät, projektityö, tentti.

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan, että opiskelija saa vähintään opettajan määräämän hyväksymispisterajan mukaisen kokonaispistemäärän arvioinninkohteista (esim. harjoitustehtävät, projektityö ja tentti). Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla pistemäisen kappaleen liikettä sekä analysoida ja mallintaa pistemäisen kappaleen kokemat voimat, tehdä tarvittavia fysikaalisesti järkeviä oletuksia, muodostaa ja ratkaista kappaleen liikeyhtälön sekä tarkastella ratkaisun mielekkyyttä. Opiskelija osaa soveltaa liikemäärän ja energian säilymislakeja monen kappaleen ongelmissa sekä hyödyntää työn ja potentiaalienergian käsitteitä pistemäisten kappaleiden ongelmissa. Hän osaa analysoida jäykkien kappaleiden statiikkaa sekä pyörivien ja vierivien jäykkien symmetristen kappaleiden dynamiikkaa. Hän osaa myös soveltaa Newtonin lakeja taivaanmekaniikkaan.

Additional information

Ajankohta syyslukukauden 1. periodi.

Study materials

Verkkomateriaali, opetusvideot.

Literature

  • Randall D. Knight. Physics for Scientists and Engineers - A Strategic Approach with Modern Physics. ISBN 978-0-13-394265-1. Harlow, Essex: Pearson Education, 2017.; ISBN: 978-0-13-394265-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching