ELIP2001 Mobility impaired student in physical education (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Arvostava, yksilöllinen oppilaan kohtaaminen, kun oppilaalla on liikkumista rajoittava vamma tai sairaus
Liikkumisrajoitteisen oppilaan osallistaminen liikunnanopetukseen
Liikunnanopetuksen oppimisympäristön selkeyttäminen ja muokkaaminen kaikille sopivaksi.
Soveltavan liikunnan yhteistyökumppaneiden toimintaan tutustuminen ja niiden hyödyntäminen opetustyössä
Ideat, harjoitukset ja välineet liikkumisrajoitteisen oppilaan mukaan ottamiseen

Suoritustavat

- kaksi lähiopetuspäivää (seminaarit 6h, harjoitukset 8h)
- ennakkotehtävän suorittaminen
- oheiskirjallisuuden hyödyntäminen ryhmätöissä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen
Ryhmätöiden hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on saanut kokemuksia erilaisten liikkumisen apuvälineiden (mm. sähköpyörätuoli) käyttämisestä ja sovelletuista liikuntamuodoista
- osaa hyödyntää erilaisia apuvälineitä liikkumisrajoitteisten oppilaiden liikunnanopetuksessa
- osaa suunnitella liikuntatunnin niin, että myös liikkumisrajoitteinen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja kokee osallisuutta ryhmän toiminnassa

Study materials

- Lihaksista viis, LIIKKUMAAN SIIS, Lihastautiliitto ry, Liikuntaprojekti 2014-2016 http://en.calameo.com/read/00376787945f1685f4215
- VAU koululiikunnan soveltaminen https://www.vammaisurheilu.fi/liikunta-ja-urheilu/lapset-ja-nuoret/koululiikunnan-tueksi
- Liikuntarajoitteinen oppilas yleisopetuksen liikuntaryhmässä (Kaisa Kunnari 2011) https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/27206/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2011062011034.pdf?sequence=1
- Apuvälineiden saatavuus: http://www.valineet.fi/toimijatahot/
- Soveltava liikunta (Rintala P., Huovinen T., Niemelä S. 2012)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching