BENS5034 Study Plan and orientation to the work career (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

FM-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työelämäkurssi. Jaksolla perehdytään bio- ja ympäristötieteiden alan työnkuviin ja työelämän tarpeisiin, kartoitetaan omaa osaamista ja harjoitellaan työnhakuun liittyviä asioita. Maisteri-HOPSin tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppupuolella ja siihen liittyy myös henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa.

Suoritustavat

Työelämäkurssin suorittaminen (läsnäolopakko) ja hyväksytty maisterivaiheen eHOPS.

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa sekä hyväksytty maisteriHOPS.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tehnyt hyväksytyn maisteriopintojen opintosuunnitelman
- tuntee oman oppiaineensa maisteriopintojen opintosuunnitelman sekä opintojen (erityisesti pro gradu) aikataulun ja kuormittavuuden.
- on tutustunut erilaisiin työmahdollisuuksiin (ml. jatko-opinnot) sekä työnhaku- ja työelämätaitoihin.
- täsmentää tulevaa asiantuntijuuttaan ja pohtii uravaihtoehtojaan
- pystyy listaamaan konkreettisesti, miten voi edistää omaa työllistymistään.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching