AIKP1006 Pedagogical development project (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii vastaamaan haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun pedagogiseen kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

Suoritustavat

oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi)
- tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- tarkastella kehittymisen haasteita sekä
- tarkastella kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan

Literature

  • Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Yliopistopedagogiikka, 1. Saatavana pdf-muodossa https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/03/virtanen-ym.pdf
  • Vähintään kaksi vapaavalintaista tieteellistä lähdettä
  • https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/03/virtanen-ym.pdf
  • Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Joensuu: Kirjokansi.; ISBN: 978-952-7142-03-5
  • Yksi oppimista ja/tai ohjausta käsittelevä lähde edellisistä opintojaksoista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching