OKUPER Basic Studies in Art (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen lapsen oppimisessa
- tuntee kuvataiteen ja kuvakulttuurien erilaisia ilmaisumenetelmiä ja työtapoja
- hallitsee kuvataideoppiaineen sisältöalueet ja osaa soveltaa kuvataidetta perusopetuksessa
- osaa kehittää ja soveltaa kuvataidekasvatusta työyhteisössään

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (25 cr)