LUYAINERI Intermediate Studies in Natural Resources and Environment (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Luonnonvarat ja ympäristö -sivuaineopinnoissa kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Sivuaineopinnoissa opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat täydennettyä omaa asiantuntijuuttasi tällä alalla ja että sinulla on valmiudet myös hankitun tiedon soveltamiseen. Kokonaisuus sisältää opintoja liittyen akvaattisiin tieteisiin, ympäristötieteeseen ja terrestristen luonnonvarojen käyttöön.

Learning outcomes

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot suorittanut tuntee luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteet ja reunaehdot sekä osaa aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet. Hän kykenee hankkimaan tieteellistä tietoa kestävän käytön suunnittelun pohjaksi sekä hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin perusperiaatteet. Hän tuntee maa- ja vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan, ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin, keskeisimmät luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, sekä ekosysteemien ja yhteiskunnan vuorovaikutusten perusperiaatteet. Hän myös tiedostaa luonnonvaroihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät eettiset normit.

Description of prerequisites

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op.

Structure

Select all (35+ cr)