KEMSYVEOP Advanced Studies in Chemistry as Optional Studies for Subject Teachers (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Kemian syventävät opinnot opettajille (38 op) sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Syventäviin opintoihin sisältyy myös erikoistyö 20 op ja seminaari 2 op.

Learning outcomes

-

Structure

Select 60 cr / 64 cr