JSBPER Study Module in Basic Business Studies (LITO) (25–40 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Additional information

Opintokokonaisuuden opintojaksot ovat tarjolla Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opiskelijoille Kauppakorkeakoulua lukuunottamatta.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä.

Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:
1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon
2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.
Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen ->
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintoasiat-jsbe@jyu.fi mikäli hän haluaa sisällyttää opintokokonaisuuteen muita opintojaksoja.

Structure

Select 25–40 cr