ITKDIG Study Module in Digitalisation (10+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi.

Kymmenen opintopisteen laajuinen kaikille yhteinen kokonaisuus tutustuttaa digitalisaatioon yleisesti, kyberturvallisuuteen ja algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten työvälineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelussa, työnteossa ja vapaa-aikana niin oman kuin ryhmätyönkin tukena.

Learning outcomes

Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat nopeasti. Informaatioteknologian hyödyntäminen läpäisevästi käytännössä kaikissa toiminnoissa on merkittävin yhteiskuntaamme muovaavista muutosvoimista. On tärkeää, että kaikilla Jyväskylän yliopistosta valmistuneilla on sellainen perusosaaminen ja –ymmärrys, että he osaavat toimia yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa ja aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen.

Digitalisaation opintokokonaisuus tarjoaa eri alojen opiskelijoille sellaisen informaatioteknologian perusosaamisen, joka oman alan substanssiosaamiseen yhdistettynä mahdollistaa toimimisen aktiivisena digitaalisen yhteiskunnan kehittäjänä.

Digitalisaation opintokokonaisuuden tavoitteena on esitellä opiskelijalle digitalisaatiota ilmiönä ja haastaa opiskelija pohtimaan yhä voimakkaamman digitalisaation vaikutuksia omaan arkeensa, omaan tieteenalaansa ja yhteiskuntaan yleisesti.

Additional information

Yhteisen kokonaisuuden voi suorittaa vähintään 10 opintopisteen laajuisena tai laajentaa sen erikseen määritellyillä 15 op lisäopinnoilla 25 op temaattiseksi kokonaisuudeksi.

Structure

Select min. 10 cr