GRNPER Basic Studies in Gerontology (26 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
- ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden
- osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
- ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Additional information

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Kokonaisuus on suoritettavissa vain avoimessa yliopistossa.

Structure

Select all (26 cr)