YMAA2160 Marketing Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tiedon hankkimiseen ja sen käyttämiseen yrityksen päätöksenteon tukena markkinoinnin näkökulmasta.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytännön markkinointitutkimustyön
• määritellä markkinointitutkimuksen keskeiset käsitteet
• arvioida markkinointitutkimuksia ja käyttää markkinointitutkimuksella tuotettua tietoa markkinoinnin päätöksenteon tukena

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies.

Study materials

Tieteelliset artikkelit ja caset opettajan ilmoituksen mukaan.

Literature

  • Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills P. 2012 (tai 2007). Marketing Research: An Applied Approach. Harlow: Pearson. Opettajan ilmoittamat kohdat.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item