YLAA3140 Group Accounting (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, sisäisten erien eliminointi, sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen, kurssi- ja muuntoerot, konsernirakenteen muutokset, konsernin rahoituslaskelma.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Kevätlukukausi 4.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-selittää konsernin käsitteen ja muodostumisen sekä konsernitilinpäätöksen tavoitteet;
-eliminoida sisäiset liiketapahtumat ja sisäisen omistuksen sekä erottaa vähemmistöosuudet;
-tulkita konsernitilinpäätöstä ja laatia konsernitilinpäätökseen kuuluvia raportteja.

Description of prerequisites

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Study materials

Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta,
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali

Literature

  • Mäkelä, M., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2016 (4. uudistettu painos). Konsernitilinpäätöksen laadinta; ISBN: 9789521427350

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item