YLAA3130 Auditing (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tilintarkastuksen sisältö ja merkitys, tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, tilintarkastajan asema ja vastuu;
tilintarkastajaa koskevat vaatimukset, valinta, toimikausi, velvollisuudet ja oikeudet, tarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastajan raportit sekä
sisäinen tarkkailu

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 1.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata tilintarkastuksen keskeiset perusteet ja tilintarkastajan tehtäväkentän olennaiset osa-alueet
-suorittaa pieniä tilintarkastustehtäviä, joiden tuloksista kykenee laatimaan asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen

Description of prerequisites

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Study materials

-Tilintarkastuslaki ja -asetus
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki
-Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit esim. Tilintarkastus-lehdestä

Literature

  • Tomperi, S. 2016, (3.uudistettu painos). Tilintarkastus. Normeista käytäntöön; ISBN: 9789513767266

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item