YLAA3120 Financial Accounting and Taxation (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja yritysverotusta koskeva lainsäädäntö, tilinpäätös- ja verosuunnittelu, eri yritysmuotojen verotus, tilinpäätöksen laatiminen

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 2.jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
-soveltaa tilinpäätöksen laatimista sääteleviä keskeisiä normeja
-arvioida yrityksen tilinpäätösinformaation merkityksen eri sidosryhmille
-suunnittella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätös ottaen huomioon verotus sekä eri sidosryhmien odotukset

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot ja
YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Literature

  • Leppiniemi J. & Walden R. 2014. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Uusin painos kirjasta.; ISBN: 9789521423116
  • Tikka, K., Nykänen, O., Juusela, J. & Viitala, T. Yritysverotus I-II. Uusin painos kirjasta. Päivitetty versio kirjallisuudesta saatavana yliopiston verkon kautta.; ISBN: 9789510939154

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item