YJOS5110 Topical Issues in Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on vaihtuva-alainen ja sillä lähestytään johtamiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja laaja-alaisesti. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Ilmasotakoulun Korkeakouluyksikön johtamisen sektorin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan yksikön johtamisen oppiaineen kanssa joka toinen vuosi.

Kunkin kurssin teema sovitaan yhteistyöoppilaitosten kanssa joka toinen vuosi ja ilmoitetaan opiskelijoille kurssia edeltävän vuoden syksynä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, parillisen vuoden kevätlukukausi 4. jakso. Kurssi järjestetään vuorovuosina opintojakson YJOS4160 Muutoksen johtaminen kanssa. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kurssin aiheena olevan johtamisen alan perusteet
- osaa arvioida kurssin aiheena olevan johtamisen alueen merkitystä johtamisen oppialan kokonaisuudessa
- osaa soveltaa kurssin aiheena olevan johtamisen alan omaan johtamistyöhönsä

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Study materials

Kirjallisuus: Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item