YJOS4180 Charisma in Different Contexts (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Karisma ja sen alkuperä
Karisman eri tyypit
Karisma ja valta
Karisma ja johtajuus
Erilaisia karismaattisia konteksteja
Karisma ja viestintä
Karismatutkimuksen nykysuuntauksia

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee ja tietää karisman eri konteksteissaan, ymmärtää johtajuuden ja karisman välisen suhteen sekä osaa tunnistaa karismaattisia ilmiöitä. Opiskelija tuntee ja tietää uusinta karismatutkimusta.

Additional information

Virtual course

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot oltava suoritettuina.

Study materials

Artikkelipaketti Optimassa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item