YJOS4160 Organizational Change Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

* Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä.
* Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat.
* Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen,
* Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:
* ymmärtää, tunnistaa ja jäsentää muutosta organisaatioissa teoreettisesti ja käytännöllisesti
* tietää ja tunnistaa muutoksen johtamisen keskeisiä kysymyksiä
* osaa analysoida muutosprosesseja ja muutoksen johtamisen sekä organisaation kehittämisen tilanteita
* tietää muutoksen johtamisen strategioita ja malleja
* tietää muutosagenttien rooleista ja tunnistaa johdon roolin muutoksen läpiviennissä

Additional information

Lectured every second year. Next time Spring 2019.

Study materials

Oppimateriaali tarkentuu jokavuotisessa opetusohjelmassa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item