YJOS4130 Learning in Organisations (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oppimista organisaatiossa voi pitää sateenvarjokäsitteenä, jonka alle mahtuu tausta-ajattelultaan erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä ja malleja. Kurssilla tutustutaan näihin käsityksiin yleisesti. Lisäksi jokainen opiskelija perehtyy syvemmin häntä itseään puhuttelevaan näkemykseen kirjallisuuden avulla ja osoittaa tämän perehtymisensä ryhmätyössä

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 3. jakso. Luennoidaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2020.
Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän selittämään oppiminen organisaatiossa –käsitteen historiallisen taustan, vertailemaan käsitteen oppimis-, johtamis- ja organisaatioteoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia, arvioimaan ja problematisoimaan käsitteen taustaolettamuksia ja käytäntöjä, tuottamaan johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja suullisen esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa sekä arvioimaan ja reflektoimaan omaa ja ryhmänsä oppimista.

Description of prerequisites

Johtamisen aineopinnot

Study materials

Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item