YJOS4120 Organizations and Leadership (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Johtaminen oppialana. Johtamisoppien evoluutio. Osaaminen ja oppiminen organisaatioissa. Kriittinen johtamistutkimus. Muutos ja integraatio organisaatiossa. Strategian ja vallan suhde. Vaihtuvia teemoja. Kurssilla opettaa useita eri luennoitsijoita

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Nimetä keskeiset johtamis- ja organisointioppien keskustelut ja diskurssit.
- Analysoida em. pohjalta uudempaa johtamistutkimusta

Additional information

Ensimmäisellä lyhyellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin yms. muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite (paikallaolo) luentojen osalta on 50 % luentojen kokonaismäärästä.

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Study materials

Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.

Literature

  • Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.; ISBN: 951-564-038-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item