YJOS2140 Recruitment and Career Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• Rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
• Rekrytointiprosessi
• Rekrytointistrategiat ja -kanavat
• Henkilöstön arviointi ja mittaaminen
• Palkitseminen
• Työrat yksilön ja organisaation näkökulmista
• Urajohtamisen kokonaisuus organisaatioissa
• Uran ja perheen yhteensovittaminen
• Diversiteettinäkökulma työuriin

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi.
Suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää ja analysoida rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
• kuvata ja arvioida organisaatioiden rekrytointiprosesseja ja -käytäntöjä
• tarkastella ja arvioida henkilöstön työurien johtamista
• tarkastella ja analysoida kriittisesti työuran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista
• ymmärtää ja selittää uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita tällä tutkimusalueella.

Additional information

Ennen kurssin alkua on suoritettava ennakkotehtävä hyväksytysti. Kurssi on mahdollista suorittaa aineopintotasoisena (4 op) tai syventävän tasoisena kurssina (6 op). Opiskelijan tulee ilmoittautua vain toiseen edm. jaksoista. Kontaktiopetusjakson jälkeen syventävän tasoisena kurssina suoritettava kurssi jatkuu itsenäisellä oppimistehtävällä.

Description of prerequisites

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot ja aineopintotaseoinen YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen -opintojakso

Study materials

Tieteelliset artikkelit opettajan ilmoituksen mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item