YJOS1120 Narrative Organization and Management Research Methods (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on tutkimusmenetelmäkurssi, jossa narratiivisuutta lähestytään laaja-alaisesti. Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita: narratiivisuuden ontologia ja epistemologia sekä perehdytään muutamaan keskeiseen analyysimenetelmään.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää narratiivisen tutkimusmenetelmän perusteet
- arvioida narratiivisuuden soveltuvuutta omaan tutkimukseen
- soveltaa narratiivista tutkimusotetta omassa tutkimustyössä

Additional information

Lectured every second year

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Study materials

Ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item