YJOA2150 Recruitment and Career Management (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
• rekrytointiprosessi
• rekrytointistrategiat ja -kanavat
• henkilöstön arviointi ja mittaaminen
• palkitseminen
• työurat
• urajohtaminen
• työuran ja muun elämän yhdistäminen

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
• kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
• tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
• tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista
• käyttää tutkimusmateriaalia oman päätöksenteon tukena

Additional information

Kurssille pääsemiseksi tulee suorittaa ennakkotehtävä hyväksytysti.

Description of prerequisites

YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen

Study materials

Opettajan määrittämä artikkelipaketti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item