YHIS114 Cultural Areas (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy jonkin kulttuurialueen historiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan kulttuurialueiden historiaan opiskelija

- on perehtynyt jonkin kulttuurialueen tai suurvallan historialliseen kehitykseen sen eri vaiheissa
- pystyy liittämään kehityksen laajempaan, globaaliin yhteyteen ja siltä pohjalta tekemään vertailuja eri kulttuurialueiden kesken
- osaa kuvata ja selittää niitä syitä ja seurauksia, joita eri kulttuurien ja suurvaltojen nousulla ja hajoamisella on ihmiskunnan historiassa ollut.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta kuuden opintopisteen arvosta kirjallisuutta.

Literature

  • Bayly, C.A., The Birth of the Modern World, 1780-1914 (2004) (3 op)
  • Zubok, Vladislav, Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia (2009) (2 op)
  • Iliffe, John, Africans. The History of a Continent (2. ed. 2007) (2 op)
  • Gordon, Andrew, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present (2 ed., 2008) (2 op)
  • Sicker, Martin, Middle East in the Twentieth Century (2001) (2 op)
  • Thornton, John, A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 (2012) (3 op)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item