YHIS112 Political History (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija syventää tietojaan poliittisesta historiasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

- osaa esittää erilaisia näkökulmia poliittisen historian tutkimukseen
- on laajentanut tietämystään uuden ja uusimman ajan suurvaltapolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista
- osaa vertailla eri maiden poliittista kehitystä ja kriisejä ja kiinnittää huomiota niiden poikkikansallisen vuorovaikutukseen
- on perillä muistin politiikan ja myyttien merkityksestä poliittisessa historiassa.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta kuuden opintopisteen arvosta kirjallisuutta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Literature

  • Westad, Odd Arne, The Global Cold War: Third World interventions and the making of our times (2006)
  • Sked, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 - 1918. (2 ed. 2001)
  • Muller, Jan-Werner, Memory and Power in Post-War Europe (2002)
  • Mazower, Mark, The Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (2000)
  • Leffler, Melvyn, For the soul of mankind: the United States, the Soviet Union and the Cold War (2007)
  • Gartner, Lloyd P., History of the Jews in modern times (2001)
  • Kershaw, Ian, The 'Hitler Myth'. Image and Reality in the Third Reich (2001)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item